Fleksiblitet og lønnsomhet

KBS Finans

Image
Image

KBS Finans gir deg muligheten til å få en totalløsning fra leverandørpartner. Utstyr, tilleggstjenester, finansiering og forsikring tilbys på et sted – enkelt og effektivt!

Leasing for
KBS segmentet

KBS Finans har bl.a. tegnet
samarbeidsavtale med NHO Kiosk
Bensin Service, og samarbeider med de fleste leverandører til bransjen.

– En bekreftelse på at leasing er noe for alle selskaper, er vår kundeportefølje, som består av mange selskaper med milliardomsetning og resultater som mange av oss bare kan drømme om. Hovedårsaken til at leasing er blitt så populært, er at det gir våre kunder handlefrihet og mulighet for å gjøre raske og gode innkjøp med tilgjengelig kapital

Etterlyst produkt

NHO Kiosk Bensin Service består av bedrifter som driver virksomhet som kiosk, bensinstasjon og service. Med mer enn 15 år i bransjen, mener vi at vi har et konsept som er unikt. Vi forstår behovet til bransjen, vi kan de fleste systemer og vi vet hvordan vi kan komme opp med optimale finansieringsordninger. På samme måte som for KBS Forsikring vil KBS Finans gi gunstige vilkår til medlemmene.

Dobbel innsikt

Mange bensinforhandlere har begrenset kunnskap om finans, mens finansfolket kan lite om det tekniske utstyret til stasjonene. Som utdannet økonom og autorisert regnskapsfører og med 15 års erfaring fra bensinforhandlerbransjen, har vi god innsikt i begge. – Skal man lease en gaffeltruck er det et enkelt og oversiktlig produkt. Når man søker om leasing og finansiering av mer bransjespesifikt utstyr, kan de teknologiske betegnelsene lett bli misforstått av bankene. Da stopper prosessen med finansiering gjerne opp, men det unngår du med KBS Finans.

Letter prosessen

Bankene har en del regler å gå etter, og når vi kommer inn og forklarer hva produktet er og hvordan det brukes, finner man raskt en løsning. KBS Finans er aktuelt for leasing av innredninger, vaskeanlegg, halloppgradering, pumper, kortterminaler, fjernpeilesystemer og annet utstyr. – Gjennom KBS Finans kan du lease alt unntatt registrerte kjøretøy. Vi råder kundene til å benytte sin kontantbeholdning til å gjøre gode innkjøp. Det er her verdiene for bensinstasjonene ligger.

Det sier seg selv at dersom man har 10-15 % avkastningskrav på pengene sine, vil det lønne seg å lease til renter som er langt lavere enn dette. Forhandlerne sparer mye tid på å bruke oss – og de vil alltid få en god avtale.

Behov for
vedlikehold
eller
oppgradering

KBS Finans gir deg muligheten

Ved å velge leasing fremfor å kjøpe pumper, kortterminaler, butikkinnredninger, vaskemaskiner, tanker, nivåmåling, halloppgradering og IKT-utstyr, får du mer kapital til å utvikle virksomheten din.

Image

Hvorfor eie
når det er
smartere å leie?

Leie betyr fleksibilitet og lønnsomhet for din bedrift. Fordelen med leie er at bedriftens kostnader fordeles over den perioden utstyret benyttes og skaper grunnlaget for inntjening.

ØKT HANDLEKRAFT
Leie gir 100 prosent finansiering og frigjør driftskapital som kan investeres i bedriftens kjerne-virksomhet.

ENKLERE ØKONOMISTYRING
Faste månedsutgifter gir din bedrift forutsigbare kostnader og enklere regnskapsføring.

ØKT KONKURRANSEEVNE
Leie gir full bruksrett og tilgang til oppdatert teknologi.

SKATTEFORDEL
Hele leiebeløpet utgiftsføres og kan trekkes fra i regnskapet.

HVA KAN LEIES?
De fleste typer driftsutstyr. Leie-objektet må være en selvstendig enhet som skal kunne avskrives. Tilleggsutstyr, montering og tjenester kan inngå i leieavtalen.

KBS Finans gir deg muligheten til å få en totalløsning fra leverandørpartner. Utstyr, tilleggstjenester, finansiering og forsikring tilbys på et sted – enkelt og effektivt!

Ta kontakt